Progress in Materials Science2021XIAO-XIONG WANG; GUI-FENG YU; JUN ZHANG; MIAO YU; SEERAM RAMAKRISHNA; YUN-ZE LONGA Link to source: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079642520300682 ​Abstract Conductive polymers (CPs) are promising organic...